BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

 

Yönetim

Kadro durumu:

Sekreter : Nevin Ertan
Müdür V. : Prof. Dr. Rengin Erdal


Rengin Erdal Özgeçmişi

1970 yılında  HÜTF ni bitirdikten sonra ,aynı üniversitede 1973 yılında halk sağlığı uzmanlık eğitimini,1978 yılında iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

HÜTF’ de 1979 yılında doçent olan Dr. Rengin Erdal 1979-1980 yılları arasında ,Hacettepe Üniversitesi   Etimesgut Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. 1980-1981 yıllarında ABD’de Johns Hopkins School of Public Health’de Demografi Eğitimi almış,1983-1987yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etimesgut Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak çalışmıştır.

.1989 yılında Profesör olan Dr Erdal 1989-1996 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Başkanlığı  , 1992-1996 yılları arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yapmıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D Başkanı olarak1996-2006 yıllarında çalışan Dr. Erdal aynı zamanda Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimliğini ve 2006-2016 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü yapmıştır.
2018 -2019 yıllarında Kazakistan ‘da SMU’de Tıp eğitimi programlarının modernizasyonu için Rektör yardımcısı olarak görev yapan Dr. Erdal halen Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh  Kalite Yönetim Merkezi Müdürüdür.  

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu  200 ü aşkın bildirisi olan Dr. Rengin Erdal’ın 36 sı uluslar arası olmak üzere toplam 77 adet  makalesi ve de editörlük yaptığı ,bölümlerini yazdığı Temel İç Hastalıkları  ve Halk Sağlığı kitapları bunmaktadır.

Yönetim Kurulu

Başkent Üniversitesi MÇKY Merkezi  Yönetim Kurulu ,Müdür ile en az üçü üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üyelerden oluşur.

Prof.Dr. Rengin Erdal Müdür V.
Prof. Dr. Abdülkadir Varol Üye
Prof. Dr. Nalan Özhan Beleş    Üye
Prof. Dr. Ebru Çatak Üye