BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

 

Tanıtım

Toplam Kalite Yönetim Merkezi ,Ankara merkezli Başkent Üniversitesi kalite yönetim uygulama   çalışmalarına üniversitede öğretimin başlaması ile birlikte 1993'te başlamış ve 1995 yılından itibaren de Üniversite Rektörlügüne bağlı Toplam Kalite Yönetimi Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Merkez, üniversite öğretim/yönetim alanlarından seçilen ve Rektörce atanan başkan ve üyelerden oluşan bir kurul ile yönetilmektedir.

Amacı,

Başkent Üniversitesi; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, üniversiteye bağlı merkezler,ve sağlık kuruluşlarının eğitim/öğretim kalitesinin sürekli olarak artırılmasına katkıda bulunmak ve üniversite içi ve dışı kuruluşlarının kalite yönetimiyle ilgili araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Faaliyetleri:

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi, Başkent Üniversitesinin Ankara'dan başlayarak tüm sağlık kuruluşları (1997) ve yüksek öğretim kuruluşlarında (1998) kalite sistemi (ISO 9001) prosedürlerinin hazırlanmasında ve eğitiminde önemli rol oynamış, sağlık ve yüksek öğretim alanlarında sempozyumlar düzenlemiş, iç ve dış dergilerde çalışma sonuçlarını yayımlamıştır.

Üniversitenin eğitim/öğretim faaliyetlerine  başlamasıyla  MBA öğrencilerine kalite yönetimi dersleri ,1999-2000 tarihinden itibaren de   Başkent Üniversitesi mesleki eğitim ağırlıklı bölümlerin lisans düzeyindeki öğrencilerine kalite yönetimi dersleri vermektedir.

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi, Kasım 2005 tarihinden itibaren Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi (MÇKYM) olarak çalışmalarını sürdürmektedir.