BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

 

Yüksek Ögretimde Sürekli Kalite Iyileştirme

YÜKSEK ÖGRETİMDE SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME
 

Master Programinda Uygulamali Toplam Kalite Yönetimi Dersi
Mithat Çoruh

 

Adaptation of TQM Course in an MBA Programi
Mithat Çoruh

 

Egitim Programlarinda Toplam Kalite Uygulamalari
Ahmet Apay, Ruhi Kiliç

 

Total Quality Application in Educational Programs
Ahmet Apay, Ruhi Kiliç

 

Ögretim Kurumlarinda Bir Toplam Kalite Yönetimi Araci Olarak Ögrenmeyi Ögrenme Modeli ve Ögrenen Organizasyona Geçis Sorunlari
Kafir Varoglu, Volkan Kaplama

 

The Model of Learning to Learn as a Tool of Total Quality Management (TQM) in Educational Institutions and The Problems of Creating Learning Organization
Kadir Varoglu, Volkan Kaplama

 

Yüksek Ögretim Kalite
Kürsat Cezmi Özcan

 

Yüksek Ögretimde Ögrenim-Ögretim Tutarliligi ve Eyitici Ögretim Zorunlulugu
Ali Güler

 

Learning-Teaching Consistency in Higher Education and Compulsory Training Education
Ali Güler

 

Yüksek Ögretimde Niteligi Gelistirme
Ethem Özgüven

 

Uzaktan Egitim Yönetimi
Sabri Sekerefli

 

Distance Learning Applications
Sabri Sekerefeli

 

Berlin Devlet Istatistik Ensititüsü’ nde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasi: Süreç, Araç ve Yöntemler
Kerim Edinsel

 

Total Quality Management Project at “The State Bureau for Statistics in Berlin”
Kerim Edinsel

 

Baskent Üniversitesi Ingilizce Hazirlik Bölümünde Sürekli Kalite Iyilestirme Uygulamalari
Dilek Taptik, Oya Basaran

 

A Continuous Quality Improvement Application in Baskent University English Language Department
Dilek Taptik, Oya Basaran

 

Yüksek Ögretim ve Ögrenci Kalitesi
Zuhal Cafaoglu

 

Yüksek Ögretimde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Uygulanabilirligini Irdeleyen Teorik Bir Yaklasim
Fulya Sarvan, Sükran Cömert,Kadriye Karakas

 

A Theoretical Approach to The Applicability of Total Quality Management in Higher Education
Fulya Sarvan, Sükran Cömert, Kadriye Karakas

 

Sürekli Iyilestirme Çerçevesinde, Bir Ögretim-Ögrenim Stratejisi: Baskent Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Örnegi
Özlem Ögütveren

 

A Teaching-Learning Strategy within the Framework of Continuous Qualtiy Improvement: An Application at Baskent University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Özlem Ögütveren

 

Yüksek Ögretimde Örgütsel Ögrenme ve Firat Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi Örnegi
Vehpi Çelik

 

Organizational Learning Activities at the Technical Education Faculty of Firat University
Vehpi Çelik

 

Egitim’de Statejik Planlama, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bolton Koleji Karsilastirmali Örnegi
Isik Sifa Üstüner, Faik Ardahan, Ercüment Okutmus

 

Strategic Planning in Education: A Comparison with Akdeniz University, Vocational College of Social Sciences and Bolton College
Isik Sifa Üstüner, Faik Ardahan, Ercüment Okutmus

 

Ögrenmede Kalitenin Gelistirilmesi Açisindan Modüler Ögretim Yaklasimi (Firat Üniversitesi Uygulamalari)
Sadiye G. Külahçi, Mehmet Gürol, Mehmet Taspinar

 

The Modular Teaching Approach to Improve the Quality of Learning
Sadiye G. Külahçi, Mehmet Gürol, Mehmet Taspinar

 

Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Hizmet Kalitesini Artirmaya Yönelik Çalismalar.
Inci Varinli, Nisfet Uzay

 

Efforts to Increase Services Quality at Erciyes University’s Faculty of Economics and Administrative Sciences
Inci Varinli, Nisfet Uzay