BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

 

1. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖN.

1. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinde Yurt Disi Kalite Deneyimi
Amerikan Saglik Sisteminde TKY Uygulamalarinda Karsilasilan Güçlükler
Galen Barbour


Birlesik Krallik (UK) Ulusal Saglik Sisteminde Kalite Gelistirme Deneyimleri
Simon Jenkins


ABD Saglik Hizmetlerinde Maliyetlerin Kontrolü ve Yönetimli Bakim
Ülkü Ülgür


Saglik Hizmeti Sunumunda Toplam Kalite Yönetiminin Yeri

1.Basamak Saglik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Mithat Çoruh

 

TOBB’ nin Saglikta Toplam Kalite Yönetimine Bakis
Orhan Morgil, Mehmet Küçükçirkin

 

Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinde Kalite Kavrami
Zafer Öztek

 

Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinde Kalite Ile Baglantili Saglik Insan Gücü
Sevin Ergin, Berna Musal, Reyhan Uçku, Ömür Çinar Elçi

 

Temel Saglik Hizmetlerinde Kalitenin Sürekli Iyilestirilmesi Için Gereken Önkosullar ve Bu Konudaki Danimarka Tecrübeleri
M. Hulki Uz

 

Saglik Hizmetlerinde Sosyallestirilmis Programina Toplam Kalite Yönetimi Anlayisi Yönünden Bir Yaklasim
Senin Harika Güzel

 

Il Bazinda Temel Saglik Hizmetlerinde Veri-Bilgi Akisi
Handan Durmusoglu


Istek ve Ihtiyaçlarin Belirlenmesinde Arastirma
Poliklinik Hizmetlerinde Hasta Ihtiyaç ve Beklentileri
Gülnur Iyiari, Mehtap Erdogan, Muhabbet Gürbüzer, Hayrettin Akpinar,
Turgut Bulut, Çigdem Sögüt

 

Poliklinik Hizmetlerinde Hastanin Tatmini Saglamak Amaciyla Sikayetlerin Çözümlenmesinde Dosyalar ile Ilgili Bir Örnek
Leyla Alkas

 

Kurum Ev Idaresi Hizmetlerinin Iyilestirilmesine Yönelik Bir Örnek
Mehtap Erdogan


Kalite Iyilistirme Çalismalari Yurt Içi Uygulama Örnekleri
Aile Planlamasi Hizmetlerinde Yönlendirici Olarak Saglik Personelinin Yeri
John M. Pile

 

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Deneyimi ve Hasta Egitimi Programi
Tahsin Teziç

 

Saglik Bakanligi’nin Birinci Basamak Saglik Hizmetleri Sunumunda Kaliteyi Yükseltme Çalismalari
Haluk Özsari

 

Konur Hastanesinin Kaliteli Hizmet Sunumu Konusundaki Görüsleri ve iki Örnek Olay
Konuralp Basol

 

Baskent Üniversitesi Zübeyde Hanim Hastanesi’nde Kalite Güvencesi Uygulamasi
Aysenur Taskin

 

Temel Saglik Hizmetlerin’ de Hemsirelik ve Ebelik Hizmetlerini Kalite Güvencesi Sorunu: Deneyim ve Öneriler
Seçil Aksayan, Oya Nuran Emiroglu

 

Bayindir Tip Merkezi Hemsirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Zehra Alcan

 

Kalite Güvenliginde Sistematik Yaklasim
Dogan Güzel

 

TCDD 1. Basamak Saglik Kurumlarinda Kaliteli Hizmet Sunumu Çalismalari
Cihangir Özcan, Ismail Agirbas, Tijen Çinar


Toplam Kalite Yönetiminde Izleme ve Denetleme
Klinik Hizmetlerinde Izleme ve Denetlemenin Rolü
Süheda Güray

 

Toplam Kalite Yönetimi Süreci Içinde Denetleme ve Izleme Fonksiyonun Yeri ve Önemi
Seçil Koçal

 

Toplam Kalite Yönetiminde Izleme ve Denetleme Fonksiyonu Kapsaminda Bilgisayar Sistemi Sorumlusuna Düsen Görevler
Mehmet Altun

 

Kalite ve Maliyet Iliskisi
Bireye Yönelik Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinde Finansal Etkinligin Artirilmasinda Toplam Kalite Yönetiminin Etkileri
Yasemin Yeginboy

 

Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinde Maliyet Fayda Analizi ve Toplam Kalite Yönetimi Iliskisi
Kudret Sevket Sayin

 

Birinci Basamak Saglik Hizmetlerinin Saglanmasinda Maliyet, Saglik Maliyet Analizi
Nesrin Çilingiroglu

 

Poliklinikler için Kalite ve Maliyet Odakli Teorik Bir Model
Murat Toktamisoglu


TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE SERVICES

Quality Experiences in Primary Health Care Services Observed Outside of the Country
Barriers To Success in the Health Care Setting
Galen Barbour

 

Quality Improvement Experiences in NHS Systems in the U.K.
Simon Jenkins

 

Cost Control in American’s Health Delivery System and The Role of Managed Care
Ülkü Ülgür


The Role of Total Quality Management in Health Care Delivery System
Total Quality Management in Primary Health Care Organizations
Mithat Çoruh

 

Perspective on Total Quality Management (TQM) in Health Sector
Orhan Morgil , Mehmet Küçükçirkin

 

Quality Concept in Primary Health Care Services
Zafer Öztek

 

Human Resources Factor and Quality in Primary Health Care Services
Servin Ergin , R. Uçku , B. Musal, Ö.Ç. Elçi

 

Preconditions for Continuous Quality Improvement in Primary Health Care and Danish Experiences
Hulki Uz

 

Total Quality Management in Health Care Services Socialization Process
S.Harika Güzel

 

Data and Information Processing in Primary Health Care Services within the Province
Handan Durmusoglu


Research to Assess the Needs and Expectations
Assessment of Patient Needs and Expectations from Out-Patient Services
Gülnur Iyiari , Mehtap Erdogan , Muabbet Gürbüzer , Hayrettin Akpinar ,
Turgut Bulut , Çigdem Sögüt

 

Ensuring Patient Satisfaction in the Provision of Out-Patient Department Services at Hospitals
Leyla Aklas

 

Improving the Functions of Home Economics Unit : A Case Study
Mehtap Erdogan


Sample Quality Improvement Studies Throughout The Country
Health Personnel as Facilitators of Family Planning Services
John M. Pile

 

Quality Improvement Approaches in PHC Services and Patient Education in Dr. Sami Ulus Children’s Hospital
Tahsin Teziç

 

The Quality Improvement Studies of The Turkish Ministry of Health About the Provision of Primary Healty Care Services
Haluk Özsari

 

Quality Improvement Studies at Konur Hospital
Konuralp Basol

 

Total Quality Management in Izmir Zübeyde Hanim Hospital
Aysenur Taskin

 

The Need of Quality Assurance in the Nursing And Midwifery Services at the PHC Settings Some Experiences and their Issues
S. Aksayan, O.N. Emiroglu

 

Quality Management in Bayindir Medical Center (BMC) Nursing Services
Zehra Alcan

 

System Approach in Quality Assurance
Dogan Güzel

 

Quality Improvement Activities in Turkish State Railways
Cihangir Özcan, Isamail Agirbas, Tijen Çinar


Monitoring and Supervision in Total Quality Management
The Role of Monitoring and Supervision in Clinical Functions
Süheda Güray

 

The effect of Monitoring and Supervision Function in the TQM Process
Seçil Koçal

 

The Responsibilities of the Computer Department In Auditing and Monitoring Functions of TQM Process
Mehmet Altun


The Relationship Between Quality and Costs
The Impact of the Total Quality Management System on Increasing the Financial Effectiveness of PHC Services Delivery
Yasemin Yeginboy

 

Cost/Benefit/Effectiveness Analysis in Primary Health Care Services and its Relationship with Total Quality Management
Kudret Sevket Sayin

 

Cost Data in Quality Assurance At Primary Health Service Level
Nesrin E. Çilingiroglu

 

A Model Focusing on the Quality and Cost Control Of Out-patient Services
G. Murat Toktamisoglu