-->

 
   

 

 

 

 

kys tanitim

 

Tanıtım

 

Ankara merkezli Başkent Üniversitesi kalite yönetim uygulama çalışmalarına üniversitede öğretimin başlaması ile birlikte 1993'te başlamış ve 1995 yılından itibaren de Üniversite Rektörlügüne bağlı Toplam Kalite Yönetimi Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Merkez, üniversite öğretim/yönetim alanlarından seçilen ve Rektörce atanan başkan ve üyelerden oluşan bir kurul ile yönetilmektedir.

Merkezin amacı, başta Başkent Üniversitesi; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, üniversiteye bağlı merkezler, sağlık kuruluşları ve yabancı dil hazırlık bölümü olmak üzere üniversitenin tüm eğitim/öğretim kalitesinin sürekli olarak artırılmasına katkıda bulunmak ve üniversite içi ve dışı kuruluşlarının kalite yönetimiyle ilgili araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Kamu/özel kuruluşların proje, ortak araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılmakta, uluslararası kuruluşlarla da işbirligi içinde çalışmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi, Başkent Üniversitesinin Ankara'dan başlayarak tüm sağlık kuruluşları (1997) ve yüksek öğretim kuruluşlarında (1998) kalite sistemi (ISO 9001) prosedürlerinin hazırlanmasında ve eğitiminde önemli rol oynamış, sağlık ve yüksek öğretim alanlarında sempozyumlar düzenlemiş, iç ve dış dergilerde çalışma sonuçlarını yayımlamıştır.

Üniversitenin eğitim/öğretim faaliyetlerine geçmesinden başlayarak mezuniyet sonrası eğitimi temel yönetim bilgisine sahip MBA öğrencileri eğitimi programında kalite yönetimi dersleri ile 1999-2000 tarihinden itibaren de bir kısım Başkent Üniversitesi mesleki eğitim ağırlıklı bölümlerin lisans düzeyindeki öğrencilerine kalite yönetimi dersleri vermektedir.

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi, Kasım 2005 tarihinden itibaren Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

kalite yönetimi
Önemli Kalite Yönetimi Linkleri

http://www.efqm.org

http://www.asq.org

http://www.proqc.com

http://www.quality.co.uk

http://www.bsi-global.com

http://www.quality.org

kalite yönetimi
Kalite Yönetimi Amaç ve Hedeflerimiz

1. Çalışanların kendisini ve başkalarını geliştirmesi

2. Yüksek verim ve kalite bilincinin yerleşmesi

3. Departmanlar ve kişiler arası iletişimin, iş birligi ve takım çalışmasının gelişmesi

4. Problem yerine çözüm yaratma alışkanlığının kazanılması

5. Yaratıcılığın arttırılması

6. Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi

7. Fikir ve göruşlerin uygulanmasına olanak sağlanması.

 

Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

Bağlıca Kampusu Eskişehir yolu 20.km 06530 Etimesgut, Ankara

Telefon: 0312 246 67 36 ve 37 ..Fax: 0312 246 6738 ..