-->
>

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorular ve Cevaplar

 

 

 


Soru 13: KYS’nin Geliştirme, Uygulama ve İyileştirme İşlevleri nelerdir?

Cevap 13: Bir organizasyonun üretim çalışmalarında birbirleri ile ilgili aktivitelerin etkili ve verimli iş görebilmesi için organizasyon girdi, çıktı ve kaynaklarının belirlenmesi ve yönetilmesini sağlaması gerekir. Bu işlev, proses=süreç olarak adlandırılır.

 


*****
Bu iletişimler ücretsizdir. Yorum ve önerilerinizi memnuniyetle cevaplandırılacaktır.
Yorum veya sorularınız için tıklayın.

kalite yönetimi
Önemli Kalite Yönetimi Linkleri

http://www.efqm.org

http://www.asq.org

http://www.proqc.com

http://www.quality.co.uk

http://www.bsi-global.com

http://www.quality.org

kalite yönetimi
Kalite Yönetimi Amaç ve Hedeflerimiz

1. Çalışanların kendisini ve başkalarını geliştirmesi

2. Yüksek verim ve kalite bilincinin yerleşmesi

3. Departmanlar ve kişiler arası iletişimin, iş birligi ve takım çalışmasının gelişmesi

4. Problem yerine çözüm yaratma alışkanlığının kazanılması

5. Yaratıcılığın arttırılması

6. Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi

7. Fikir ve göruşlerin uygulanmasına olanak sağlanması.

Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

Bağlıca Kampusu Eskişehir yolu 20.km 06530 Etimesgut, Ankara

Telefon: 0312 246 6666/6736-6737 ..Fax: 0312 246 6738 ..