-->

 
   

 

 

 

 

 

 

Yazılı Yayın Arşivimiz

 

. Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 11-12 Kasim 1994
...İçindekiler: 30 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları

...Türkçe olarak yer.almaktadır.

 

. 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 24-25 Kasim 1995
...İçindekiler: 58 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 28 tanesi Türkçe 30 tanesi İngilizce'dir.

 

. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü1-2


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 1-2 Kasim 1996
...İçindekiler: 67 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 44 tanesi Türkçe 23 tanesi İngilizce'dir.

 

. Yüksek Ögretimde Sürekli Kalite Iyileştirme


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 2 Mayıs 1997
...İçindekiler: 61 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 34 tanesi Türkçe 27 tanesi İngilizce'dir.

 

. Sağlık Yönetiminde Devamlı Kalite Iyileştirme


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 17-18 Ekim 1997
...İçindekiler: 49 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 33 tanesi Türkçe 16 tanesi İngilizce'dir.

 

. Yüksek Ögretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 18-19 Aralık 1998
...İçindekiler: 51 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 30 tanesi Türkçe 21 tanesi İngilizce'dir.

 

. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları


...Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh
...Tarih: 22-23 Ekim 1999
...İçindekiler: 84 Değişik kurum temsilcinin konuşmaları yer almaktadır. ...Bunlardan 71 tanesi Türkçe 13 tanesi İngilizce'dir.

 

. Diğer Dergilerde Yayınlanan Yazılar

 

kalite yönetimi
Önemli Kalite Yönetimi Linkleri

http://www.efqm.org

http://www.asq.org

http://www.proqc.com

http://www.quality.co.uk

http://www.bsi-global.com

http://www.quality.org

kalite yönetimi
Kalite Yönetimi Amaç ve Hedeflerimiz

1. Çalışanların kendisini ve başkalarını geliştirmesi

2. Yüksek verim ve kalite bilincinin yerleşmesi

3. Departmanlar ve kişiler arası iletişimin, iş birligi ve takım çalışmasının gelişmesi

4. Problem yerine çözüm yaratma alışkanlığının kazanılması

5. Yaratıcılığın arttırılması

6. Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi

7. Fikir ve göruşlerin uygulanmasına olanak sağlanması.

 

Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

Bağlıca Kampusu Eskişehir yolu 20.km 06530 Etimesgut, Ankara

Telefon: 0312 246 67 36 ve 37 ..Fax: 0312 246 6738 ..